Hem

SJÄLVKÄNNEDOM OCH UTVECKLING

Välkommen

Jag har mångårig erfarenhet av att möta människor i olika skeden i livet, och erbjuder psykologisk kompetens till privatpersoner, företag och offentliga verksamheter. Mitt arbete och val av metoder utgår alltid från den enskilde klientens unika förutsättningar och behov. Att utvecklas genom ökad självkännedom är vad du kan förvänta dig om du väljer att möta mig.

Välkommen att höra av dig!
Göran Parkrud, legitimerad Psykolog

Terapi

Det finns många skäl till att börja i terapi. Det kan t.ex. handla om en kris i privatlivet/ arbetslivet, ångest, stress, fysiska symtom, depression, relationsproblem, dålig självkänsla, eller en känsla av meningslöshet. Ett skäl kan också vara en önskan att växa och utvecklas, eller en längtan efter helhet och sammanhang. Oftast inleds kontakten med avtal om ett till tre samtal för att därefter komma överens om vad som är lämpligast i den aktuella situationen.

Parterapi

Jag erbjuder parterapi för er som brottas med utmaningar som kommunikationssvårigheter, konflikter, sexuella problem, otrohet eller en upplevelse av att ha förlorat närheten till varandra.  Parterapi kan vara bra också för er som vill fördjupa er känsla av närhet till varandra och förebygga avstånd eller konflikter i framtiden.

Chefshandledning

Jag erbjuder handledning, stöd och vägledning i ditt ledarskap utifrån dina behov.

Tillsammans går vi igenom dina behov och önskemål gällande chefshandledning.  Vi prioriterar dina viktigaste utvecklingsområden och mål. Antal tillfällen, längd och frekvens kan justeras utifrån behov och målsättning.  Vi reflekterar även kring personliga utvecklingsområden som har betydelse för ditt uppdrag som chef.