Behandlingar

 

Vart tar vi vägen?

Det finns många skäl till att börja i terapi. Det kan t.ex. handla om en kris i privatlivet/ arbetslivet, ångest, stress, fysiska symtom, depression, relationsproblem, dålig självkänsla, eller en känsla av meningslöshet. Ett skäl kan också vara en önskan att växa och utvecklas, eller en längtan efter helhet och  sammanhang. I mottagningen på Linnégatan i Göteborg tar jag emot för samtalsbehandling/ psykoterapi  med barn, ungdomar, vuxna, par och familjer. Oftast inleds kontakten med avtal om ett till tre samtal för att därefter komma överens om vad som är lämpligast i den aktuella situationen.

Min grund har jag inom den psykodynamiska teorin vars ständiga utveckling jag följer på olika sätt och har nu min bas i modern psykodynamisk teori. Då jag också är Gestaltterapeut används dess teorier och praktik när vi kommer överens om det.

Psykoterapi eller samtalsbehandling kan vara stödjande, bearbetande och/eller symtomlindrande. Behandlingsinsatsen beror på vilken hjälp som efterfrågas och vilka överenskommelser som görs. Grunden för all behandling utgörs av den relation som skapas. Den bör utgöra en trygg ram som skapar förutsättningar för frihet vad gäller tankar, känslor och agerande.

Som legitimerad psykolog står jag under tillsyn av Sveriges Psykolog- förbund och Socialstyrelsen. Om någon skulle vara missnöjd med min insats kan detta anmälas till Socialstyrelsens ansvarsnämnd. Som behandlare går jag in under de regler som gäller i Hälso- och Sjukvårdslagen. Omfattas också av sekretesslagstiftningen

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: