Grupputveckling

Arbete med arbetsgrupper kan se ut på många olika vis. Jag erbjuder därför olika typer av utvecklingsinsatser med arbetsgrupper, beroende på vad som efterfrågas och vilka behoven är för just er arbetsgrupp. Mitt arbete har i huvudsak två olika inriktiningar

Den ena bygger på Susan Wheelans integrativa modell. Modellen förutsätter att grupputvecklingens mål är att skapa en fungerande arbetsgrupp som på ett effektivt sätt kan uppnå specifika mål.  Min insats i den här typen av arbete består först i att hjälpa gruppen se hur den fungerar. Detta görs med hjälp av GDQ, Group Development Questionnaire. Utifrån gruppens resultat i denna kartläggning följer interventioner som syftar till att få gruppen att lösa de stadiespecifika mål gruppen har. Detta i sin tur skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse och bättre resultat för arbetsgruppen.

Den andra modell som jag använder bygger på gestaltterapeutiska teorier. Mer om dessa finns att läsa under fliken Gestaltterapi. Målet med denna modell är personlig utveckling för arbetsgruppens medlemmar. När detta sker inom arbetsgruppen kan motivationen, tydligheten och arbetsglädjen bli större och förutsättningar för måluppfyllelse ökar.

Välkomna att höra av er för mer information, förslag, kostnader och vidare planering.

%d bloggare gillar detta: