Om mig

93494CCA-8B70-4B47-924D-6399D2FEB5DB

Min grund har jag inom den psykodynamiska teorin vars ständiga utveckling jag följer på olika sätt och har nu min bas i modern psykodynamisk teori. Då jag också är Gestaltterapeut används dess teorier och praktik när vi kommer överens om det.

Jag har mångårig erfarenhet som chef. Detta gör att jag också kan möta dina organisatoriska frågeställningar i chefshandledning och vid grupputvecklingsinsatser

Som legitimerad psykolog står jag under tillsyn av Sveriges Psykolog- förbund och Socialstyrelsen. Om någon skulle vara missnöjd med min insats kan detta anmälas till Socialstyrelsens ansvarsnämnd. Som behandlare går jag in under de regler som gäller i Hälso- och Sjukvårdslagen. Omfattas också av sekretesslagstiftningen.

%d bloggare gillar detta: