Terapi

Psykoterapi eller samtalsbehandling kan vara stödjande, bearbetande och/eller symtomlindrande. Behandlingsinsatsen beror på vilken hjälp som efterfrågas och vilka överenskommelser som görs. Grunden för all behandling utgörs av den relation som skapas. Den bör utgöra en trygg ram som skapar förutsättningar för frihet vad gäller tankar, känslor och agerande. Du är välkommen att ta upp de frågor som du har behov av. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med HBTQ-frågor och icke-normativa familjekonstellationer.

%d bloggare gillar detta: