Utredningar

Jag erbjuder utredning, handledning och utbildning kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Snabba handläggningstider och  grundliga utredningar garanteras.  Syftet är att komma fram till relevanta och konkreta insatser kring barnet/ungdomen. Utredningar utförs åt landsting, behandlingshem, socialtjänsten, SIS-institutioner, kommunala skolor, friskolor m fl.  Jag har  erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och familjer  inom skolverksamhet och utför också undersökningar av den psykiska hälsan hos elever i klasser, skolor eller kommuner.
%d bloggare gillar detta: